diacasato

מערכת עובדים שקופה. עובדים משאירים מתנות מלקוחות. המטרה העיקרית של סוכנות ישראל https://www.israelxclub.co.il/%D7%A0%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%95%D7%99-%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F/ – צור בנות את העבודה הטובה ביותר עם רווחים מעולים, והגברים שלנו מציעים שירותים ישירות ברמה הטובה ביותר. רק שיטה זו מספקת הזדמנות לעשות שותפות ארוכה, שתעשה עיוות הן לבנות והן ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, הארגון יוצר תנאים הגונים לבנות. זהו חדר במלון או חדר שכור. הכל משפיע רק על רצונותיה של הילדה עצמה, מכיוון שהוצאות נדל"ן נופלות בדיוק על הוצאות העובדת. העלות הממוצעת של דירת השכרה יומית בישראל היא תוך 40-60 דולר ליום.

Похоже, мы не можем найти то, что вы ищете. Возможно, поможет поиск.